Belovodye, yalnız temiz ruh olduğuna, dini bütün kişilere açılacakmış. Öyle yere yaklaşmışlar insanlar, açılmamış o, çevresinde beyaz mı beyaz dumanmış, nehir geniş değilmiş, ama da geçmek imkansızmış, nehrin ötesinden sesler geliyormuş, horozlar ötüyormuş, inekler böğürüyormuş, ama da o yer, kara ruhlu kişilere erişilmezmiş…


Uymon Vadisi

Bu eski halk masallarına bugünkü bilgi tepesinden bir bakalım. Tüm çağlarda her ulusun onun öyle efsaneleri vardı ve hala var. Avrupalılar, Graal Kardeşliğinin varolduğuna inanırlar, Asyalı halklar bilirler ki Şabistan, Kalapa, Tebu, Meru Dağı varolur. Buddistler, Ona Şambala (vurgu, birinci hecede) derler. Onlar, bizim Büyük Akıllı Kardeşlerimiz ve Kızkardeşlerimizdirler. Agni Yogada Onlar, Kendilerine Görünmez Uluslararası Hükümet derler. İnsanlık, onun Tinsel Yönetimi olmadan varolabilir mi hiç?

Hacı firması; eğer her turist, içeriye doğru, kendi Belovodyesine giden yolu bulursa çok memnun olurdu. Biz, uyuyanları uyandırmak, onları kendilerini arayıcılar ve kendilerini iyileştirmenin noktasına hac ziyareti yapanlar etmek isterdik ki onlar, onların kısmetinin, onların kendi elinde bulunduğunu algılayabilsinler. Biz başarılar dileriz bu yolda! İlçemizin Görülecek Değer Yerleri Yukarıdaki doğal, tarihsel ve tinsel görilmeye değer yerlerden başka diğerleri her bilgi sevici hac ziyareti yapanı beklerler:

1. Turunda köyünde o, eski kurganlar, duvarlar ve taş heykellerden hayranlık olup onları araştırabilir.

2. Kuçerla köyü, hacılar için güzel kaya resimleri teklif eder. Sırası gelmişken arkeoloji ve etnografiseverler, Usty-Kan ve Koş-Ağaç komşu ilçelerindeki arkeoloji ve mağara komplekslerini ziyaret edebilirler:Denis, Beyaz Taş, Kurman-Tau, Jaltys vb. Ne kadar güzel tarihsel izler ve işaretler bırakılmıştırlar burada Scythian, Hun, Sarmat ve eski Türkik zamanlardan beri!

3. Üstteki Uymon köuünde bizim hac ziyareti yapanımız, bir benzersiz Eski Dini İnanç Müzesini görebilir:bu hareketin tarihi, Altayda adlandırılan kerjaklar adlı bu Eski İnananların yaşam tarzı ve kuttörenleri vb.

4. Aynı köyde Röerich Müzesi (Rörih okunur) var. O, dünyaca meşhur düşünürler, bilim ve kültür adamları olan Bay Nicholas Röerich, Bayan Helen Röerich ve Bay George Röerichin anısına adlandırılmıştır. Onlar, 5 yıllık Merkezi Asya (Trans-Himalaya) Araştırma Seferi (Expedition) yaparken 5-20 Ağustos 1926 tarihleri arasında söz konusu köy evlerinden birinde yaşamıştılar ve aynı zaman Beluha Dağlarına çıkmıştılar. Onlar, Altay yerlerine tinsel mıknatısları bırakmışlar. O Sefer, Şambala Hakiminin Fermanına göre Uzaysal Gezegensel bir Misyon oldu… Söz konusu Sefer yapıldıktan sonra Nicholas Röerich, Altay-Himalaya Adlı bir kitap yayınladı. Altay-Himalaya bölgeleri, gelecek uygarlığın bir Tinsel Merkezi olacak.

5. Katuny (Altay dilinde Kadın demektir) Devlet Doğal Korunan Arazi Yerlerinin daha büyük parçası, ilçemizde kurulmuştur. Onun yüzölçümü 150 bin hektardır. Asıl buzullar var burada. Onun için asıl yaz ve kış spor çeşitleri yapılırlar burada: salcılık, buzul inişi, kayakçılık, avcılık, planörcülük vb.

6. Sibiryadaki en büyük Maral Hayvanı Yetiştirme Çiftliği, ziyaret edilebilir isteyenler tarafından.

7. Katanda köyüne yakın bulunan Salkım Taşlar adlı güzel doğal bir yer var. Yalnız en değerli ve en onursal konuklar getirilirler o koytu yere.

8. Altay Dağları, mitler ve efsaneler kıralığı sayılır. Onlardan birini biz önce anmıştık, Üç Sümer Üç Dağ demektir (Su-Meru, Sanskritçeden kökenlidir). Sonrakileri şunlardırlar:Dünya Yaratması, Katuny Kahramanları, Dağların Hocaları, Altay Harikası vb. Her büyük mağaranın bir efsanesi veya bir çoğu efsanesi var.

9. Helen Röerich adlı halk kitaplığı var Usty-Koksa köyünde. Bu yer, onun kurucusu ve sahibi görünüp bilinmelidirler. Kültür ve bilimin, bu fevkalade özverili eylemcisinin adı, eski havacı ve asker emeklisi olan Bay Leonid Kaloşindir. 10 yıl önce kendisi, kendi emekli aylığı kullanırken söz konusu iki katlı üç odalı 60 kare metrelik kitaplık-evi inşaat etmeğe başlayıp tamamladı. O zamandan beri kendi kamyonuyla çeşitli yönlü kitaplar toplamaktadır türlü Rus şehirlerinden. Onun şimdiki kitap fonu, 40 bin kitap kadardır. Bu kitapların çoğunluğu; dünyaca tanınmış mistik filozofu ve düşünürü Bayan Helen Blavatsky, Röerichler, onların en yakın müritleri ve diğer Doğusal Büyük Düşünürlere aittirler. Kitap okuyanlar, ziyaretçiler çoktur. Bir yerli öğretmenin sözlerine göre bu kitaplık, Altay Cumhuriyetinin en güzel kitaplıklarından biridir. Kadim Bilgeliğin saklı Fikri Ocağına ve halk kahramanının hayır kalbine hoş geldiniz!

10.Hava Sağlık Yeri (Air Health Resort). Genellikle Cumhuriyetimiz ve bilhassa ilçemiz; büyük industriel merkezler, asıl demiryolları ve karayolları, gaz-petrol boru hatlarından uzak bulunurlar. Büyük kömür-cevher ocakları yok burada. Topraklarımız, tarımsal maddeler ve üretim-ev katıkları ile kirlenmediler. Onlar; Buddha, Beyaz Burhan, Gesser-Han, Röerichler, diğer Büyük İnisiyeler ve Belovodyeyi arayanların tinsel-akröresel mıknatıslarıyla doyup ıslanmıştırlar.

Burada 20 000 kadar akarsu ve göl, 600den fazla Altaylı ormanca, karca ve buzulca zengin 2000-4500 metrelik dağ tepeleri var. Burasının nüfus yoğunluğı bir kare kilometre için 0;6 kişidir. Buradaki hava, doğal olarak temiz, hayatasal enerji veya Hindular tarafından adlandırılan prana ile doyar. Bu, doğal hayat verici hava hazinesidir. Yerli havanın hususi universal nitelikleri, renklenicisi, büyüleyici gici, şifa verici diriliği, 24 saatlik ani sıcaklık dalgalanması (20 derece kadar) ile yapılırlar. Doğal Sağlıklı Hava Kırallığına her zaman yazın ve kışın hoş geldiniz! İlçemizin Merkezi Usty-Koksa köyü, 1807de Kuznetsk bölgesinin Ruslaştırılmış yabancı kişileri tarafından yerleştirilmiştir.

Halihazırda Usty-Koksa, 3952 kişili büyük bir ilçe merkezi oldu. (1 Ocak 2001 tarihine göre). Burada 3 okul, 3 çocuk yuvası, bir ilçe hastanesi, bir poliklinik, bir çocuk kitaplığı, yetişkinler için bir kitaplık, bir sanat okulu, KatunyKorunan Arazisi merkezi binaları, birkaç mağaza, kafeterya ve çayhane var. Eleji ve Lada otel kompleksleri, bir yorgun hacı konuksever bir surette bekleyecekler. www.uimon.net sitemizin foto albümüne bakmaya hoş geldinizç İlçemiz ve onun görülecek değer yerlerinin 200den fazla fotosu var.

Biz, Sizleri buraya davet ettiğimizde Rus atasözlerinden biri aklımıza geldi O şöyle der:Kisel (meyva suyu, süt gibilerin nişasta ile kaynatılarak yapılan içeceği) yutuvermek için yedi verst (1,06 km x 7= 7\42 km) uzaktan gidilmeye değer mi hiç?

Temin ederiz ki bunu yapmaya değerdir. Siz, Rusya-Çin hudutlarında bulunan ve Meksika, Senegal ve diğer ülkelerden gelen çok itibarlı kişiler (VİP) tarafından ziyaret edilen bir Hacı Turistik Merkezi olduğunu öğrendikten sonra kendiniz için bir sırrı buldunuz. Şimdi isterseniz başka bir sır bulabilirsiniz. Yani, niçin yedi sayısı, Rus atasözlerinde, Biblede (400 defa kadar), Kuranda da sık sık raslanır? Ne altı, ne de sekiz, ama da YEDİ? Eh, haydi!? Ya Dağlı Altayda Mekka adı (Ak-Kem) olup Dünyada hiç bir şey raslantısal olmadığını tanırsanız Sizleri bir gün Bilgelik ziyaret edebilir. Himalaya Mahatmaları derler ki her şeyi bilen, her şeyi yapabilir…

 ,  . :   , 2004

Uymon Vadisi

Buraya ilk gelip yerleşenler; eski inananlar, kaçak esnaflardılar, kişiler, Belovodyeyi (Beyaz Suluğu) bulmak için buraya kaçıyormuşlar. Birbirlerine şu masalları anlatıp şu efsaneleri ağızdan ağıza dile dolaştırıyormuşlar:Belovodyenin bulunduğu yerde ağaçlarda kalaçlar (asma kilit biçiminde pişirilimiş küçük ekmek) büyümüşler, nehirlerde bal ve süt dolusu de varmış, ve bu yerlerde gücenikler, baskılar, hüzün yokmuş.
İşte kişiler, bu yerlere dini inanç baskısı, toprak kölesi esaretinden kaçmış oluyordular. Hususi Belovodye seferi yollarını yapıp onları birbirlerine bildiriyordular. Şöyle demişler:
Belovodye, yalnız temiz ruh olduğuna, dini bütün kişilere açılacakmış. Öyle yere yaklaşmışlar insanlar, açılmamış o, çevresinde beyaz mı beyaz dumanmış, nehir geniş değilmiş, ama da geçmek imkansızmış, nehrin ötesinden sesler geliyormuş, horozlar ötüyormuş, inekler böğürüyormuş, ama da o yer, kara ruhlu kişilere erişilmezmiş…


Have a look at the pictures that we have chosen to let you see some beautiful places of our neighbourhood. For the moment, the collection includes some more than 450 pictures; the new pictures are being added regularly, so make sure you have seen them all. Indeed, there are a lot of people who first of all come here to take a perfect photo session. If you are into landscape photography, coming to the Valley is a must. Click here!Rambler's Top100
SpyLOG
Be number one